Hallinto

Loimikoti on Loimijoen laakson Vanhaintuki ry:n omistama palvelukeskus, joka valmistui v. 1969 osittain raha-automaattiyhdistyksen varoilla. Sitä johtaa taustayhdistyksen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta jäsenestä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhteystiedot

Eija-Liisa Suisto
toiminnanjohtaja
040 529 0725

Hallituksen jäsenet

Anttila Heikki, hallituksen pj
Mykkänen Pentti, varapuheenj.
Heikkilä Veikko, jäsen
Heina Sirkka-Liisa, jäsen
Lundgren Sisko, jäsen
Konkka Sirpa, jäsen
Saarikallio Pekka, jäsen

IMG_HALLINTO_LOIMIKOTI