Hallinto

Loimikoti on Loimijoen laakson Vanhaintuki ry:n omistama palvelukeskus, joka valmistui v. 1969 osittain raha-automaattiyhdistyksen varoilla. Sitä johtaa taustayhdistyksen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta jäsenestä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhteystiedot

Marja-Riitta Jaakkola
toiminnanjohtaja
040 529 0725

Hallituksen jäsenet

Anttila Heikki, hallituksen pj
Mykkänen Pentti, varapuheenj.
Heikkilä Veikko, jäsen
Huhtala Sari, jäsen
Lundgren Sisko, jäsen
Konkka Sirpa, jäsen
Saarikallio Pekka, jäsen

IMG_HALLINTO_LOIMIKOTI